Kostel sv. Jiří ve Strážově

Raně gotický, farní kostel svatého Jiří, který je poprvé zmiňován v polovině 14. století, stojí v nejstarší části města zvané Hradčany. Kostelní věž byla přistavěna počátkem 19. století. Uvnitř kostela se nacházejí tři oltáře – hlavní zasvěcený sv. Jiří a dva vedlejší zasvěcené sv. Janu Nepomuckému a čtrnácti Pomocníkům.

Kostel sv. Jiří ve Strážově, 1384. V roce 1405 zřídili rytíř Bušek z Opálky, Johann von Schönhof (nebo z Víteně) a Ota ze Strážova oltář svaté Kateřiny. (LE Vol. VII. C2)

Varhany (podle informace MUDr. Tomáše Horáka):

 V kostele je doložen nejprve pozitiv, opravený roku 1737. V letech 1810 – 1815 byl zřízen nový kůr a sem postavili nynější osmirejstříkové varhany Jan Matěj a Ferdinand Guthové z Čisté u Rakovníka. Roku 1866 je opravil Antonín Červenka z Domažlic, roku 1896 Matěj Josef Wunš ze Sušice, roku 1937 čachrovský farář František Boudal, roku 1956 Továrna na varhany Krnov a roku 2005 zdíkovská firma Chorus.