OSTATKY PAPEŽE JANA PAVLA II. VE STRÁŽOVĚ

Posted on

Strážov je od září jedním z mála míst v Čechách, které se může pochlubit tím, že jsou zde uloženy ostatky papeže Jana Pavla II. V rámci bohoslužby o podzimní strážovské pouti je do kostela sv. Jiří slavnostně uložil generální vikář plzeňského biskupství Josef Žák. Mimořádná událost byla spojena s návštěvou z polských obcí Czarna a Dąbrówki, jejichž zástupci relikviář do Strážova přivezli. Ostatky (kapka krve) byly uloženy ve speciálním ozdobném relikviáři, který bude natrvalo umístěn na jednom z bočních oltářů strážovského kostela. Naše farnost bude tedy navždy pod ochranou jednoho z nejoblíbenějších papežů 20. století.

Celá letošní podzimní pouť se nesla ve slavnostním duchu také v souvislosti s polskou návštěvou z rodné obce našeho pana faráře. Pouťový víkend byl tradičně spojen s množstvím doprovodných akcí. Velkého obdivu návštěvníků se vždy těší strážovské paličkované krajky. Své obrazy vystavoval také místní malíř Roman Soušek, který je též autorem obrazu svatého Jana Pavla II., který je umístěn u relikviáře v místním kostele. Nemá smysl vyjmenovávat všechny akce, které se o pouti uskutečnily, avšak veliký dík si zcela jistě zaslouží ti, kteří se na zdárném průběhu poutě a programu polské návštěvy podíleli.